Основно обновяване и ремонт на сградата на ПМГ „Иван Вазов“ гр. Добрич.

Основно обновяване и ремонт на сградата на ПМГ „Иван Вазов“ гр. Добрич. Проектът бе изпълнен по програма „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на обекти от образователната инфраструктура в община гр. Добрич.

Проектът включи саниране на фасади с квадратура 6000 м2, ремонт на покриви с квадратура 2300 м2, вертикална планировка и оземляване. Бяха обновени ВиК, ел. инсталации и ОВиК.

Също така беше изградена нова спортна площадка с необходимите съоръжения.

Facebook
LinkedIn
Email
Twitter
Telegram
WhatsApp

Разледайте и другите ни публикации