Услуги

Строителство на къщи

Основният фокус на бизнеса е проектирането и строителството на къщи, както и инвестирането в жилищни кооперации. Благодарение на високите резултати, които постигаме от всеки проект, успяхме да се установим като една от водещите строителни фирми в гр. Разград. Цялостното разработване на проектите – от проектиране до изпълнение, ни позволява да оптимизираме вашият бюджет и да построим Вашата мечтана къща. В резултат на това фирмата е призната с многократни възлагани договори от многобройни клиенти от цялата страна. С общо над 100 построени къщи, нашият екип демонстрира изключителна способност да планира, проектира и изгражда на силно конкурентни пазари в цялата страна.

Предстроителен етап

По време предварителното планиране на вашата къща, ние активно ще Ви помагаме и ще Ви консултираме за алтернативни решения и методи на строителство, за да извлечете максимума от своят проект. По време на този етап, ще се подготвят сроковете за приключване на проекта и бюджетът, за който ще се направи.

 

Строителен етап

Всичките ни екипи са максимално сработени помежду си и работят заедно от повече от 10 години. Ние вярваме, че по-доброто планиране, изпълнение и следене на конкретният строителен проект, става благодарение на добре сработения екип. Нашите екипи работи заедно от повече от 10 години, което улеснява работния процес и го прави по-предвидим. Посредством Lean construction method-a, увеличаваме стойността за нашите клиенти, а в същото време намаляваме отпадъците и разходите, които се правят покрай строителството. Това става благодарение на добрата комуникация между всички членове екипа и навременното отстраняване на проблемите.

Използваме система за докладване, за да се осигури отчетност на разходите по проекта и се проследи как се движим спрямо зададените графици. Същото време, провеждаме регулярни срещи с възложителя или неговият представител, за да ги държим в течение с напредъка на неговата къща.

Бюджетната отчетност е отговорност на мениджърите на проектите. Те управляват бюджета и работят с възложителя или неговите преставители, за да преглеждат и контролират разходите ежемесечно или на по-кратки интервали, ако е необходимо. Нашите мениджъри проекти предоставят отчетност за направените разходi и предстоящите такива, за да осигурим пълна прозрачност на проекта.

Контролът на качеството представлява начин на мислене, който е отговорност на всички членове на екипа. Задължение на всеки човек е да разбере изцяло своята област на отговорност и да носи отговорност за постигане на най-високо ниво на качество от първоначалния дизайн до крайната инсталация.

Безопасност

Воослей разработи цялостна програма за безопасност чрез консултации с експерти по безопасността, застрахователни агенти и благодарение собствения ни опит от миналото. Тази програма е предназначена да защити всички наши служители, служителите на подизпълнителите, инспекторите, представителите на собствениците, посетителите на проекта и живущите в конкретният квартал.

Изключителни резултати по даден проект могат да бъдат постигнати само с отлични показатели за безопасност. Корпоративната политика за безопасност на Воослей осигурява обучение по безопасност и предотвратяване на инциденти, прилагани от всички служители, подизпълнители и посетители.

Нашият мениджър на проекти и мениджър за контрол на безопасността са напълно запознати Правилникът по безопасността на труда при строителните и монтажните работи издаден от министерството на труда и социалната политика. Нарушенията на безопасността няма да бъдат толерирани. Политиката „Безопасност на първо място“ винаги е стандартното изискване на Воослей по време на изпълнение на строителните работи. Нашият екип никога няма да жертва безопасността в името на печалбата.

Нашата фирма стана свидетел на огромни подобрения в качеството на работните машини и драстично намаляване на проишествията по време на работа, откакто увеличи мерките за безопасност на работното място. Имаме намаляване на броя на регистрираните случаи на наранявания и заболявания както и намаляване на случаите на първа помощ. Установихме, че този агресивен подход към безопасността е довел до следните видове подобрения:

Устойчиво развитие

Фирма Воослей внедрява нови и устойчиви методи на строителство в своята дейност. Планираме, проектираме и строим”зелени” и устойчиви проекти за нашите възложители. Нашият ангажимент за подобряване околността и качеството на живот ни позволи да създадем осведоменост в общностите и организациите, в които служим. Стремим се да постигаме най-високите разултати в тази облас, за да повлияем положително на нашето общество.

Нашата философия е съсредоточена върху иновативен практически подход, при който насърчаваме активното участие и насърчаваме собствеността и сред всички членове на екипа. Ние смятаме, че резултатите, които постигаме за дължат на доброто ни сътрудничество с нашите възложители. Нашата цел е не само да постигнем крайната цел, но и да изпитаме удоволствие от работата заедно. Пътят, който е извървян до постигане на крайната цел трябва да е приятен за нашите възложители и техните екипи.