Какви са различните видове строителство? Воослей - строителна фирма Разград

Какви са различните видове строителство?

Съществуват много начини за класифициране на различните видове строителство: по сектори, собственици, предназначение и пожароустойчивост. Всички тези различни категории дават важна информация за вида на изискваното строителство, както и за законите, които регулират строителния процес. 

 

Четирите основни вида строителство включват жилищно, търговско, промишлено и инфраструктурно строителство, което обхваща почти всеки строителен проект. Въпреки това все още има важни подробности за вида на строителството, като например дали проектът се финансира с публични или частни средства. 

 

От строителна фирма Воослей Ви представяме повече подробности относно това как да определите по кой вид проект работите.

 

4-те основни вида строителство

За много хора в строителния бранш видът на строителния проект се отнася до действителния обект, който се изгражда. Това са просто:

 

  1. Жилищни сгради, като еднофамилни и многофамилни къщи.
  2. Търговски сгради, като например офиси или складове.
  3. Индустриални обекти, като фабрики или големи производствени съоръжения.
  4. Инфраструктурни проекти, като пътища, мостове, летища или канализационни системи.

 

Класифицирането на проектите по този начин ви дава представа за функцията на обекта, както и за техниките и оборудването, които може да са необходими за строителството. Въпреки че и търговските, и жилищните работи са често срещани видове частни строителни проекти, между тях има някои основни разлики, които изпълнителите трябва да знаят.

 

Тези основни видове строителство обхващат по-голямата част от проектите, а много компании и изпълнители са специализирани за работа в определен сектор. Затова е много важно да изберете строителна фирма, която е специализирана за конкретният проект.

Ние от строителна фирма Воослей сме специализирани в строителството на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради. Можете да научите повече за нас тук.

 

Собственик на проекта

Може би най-важният начин за категоризиране на строителството е въз основа на това кой е собственик на проекта или имота. 

 

Най-общо казано, строителните проекти са или публични, или частни, но те се разделят на 3 вида:

 

  • Частните жилищни проекти включват еднофамилни жилища или жилищни сгради с няколко единици.
  • Частните търговски проекти включват ресторанти, магазини за хранителни стоки, небостъргачи, търговски центрове, спортни съоръжения, болници, както и частни училища и университети. 
  • Държавните строителни проекти са финансирани от правителството проекти, които не са собственост на федералното правителство, като могат да включват държавни училища, обществени сгради, магистрали или мостове.

 

Тези категории се определят в зависимост от това кой е собственик на имота, в който се извършва строителният проект. Това е важно, тъй като собственикът на имота ще определи какъв вид сигурност на плащанията имат изпълнителите и доставчиците на работата.

 

Защо трябва да знаете кой е собственик на проекта? Разликите са много важни, защото законите, които регулират вашия строителен проект, са значително различни в зависимост от собственика.

 

Заетост на сградата

Строителните проекти често се категоризират според тяхната заетост, която се отнася както до тяхното използване, така и до броя на хората, които могат да обитават обекта.

 

Познайте типа на проекта си

Видът на проекта, по който работите, често определя вида на договора, материалите и спецификациите, които се изискват. Ако някой от участниците в строителството не спази законите или изискванията за безопасност, изисквани за този тип сграда, това може да накара инспекцията по труда, ДНСК или друга институция да издаде корекция или отказ, което да проточи завършването на проекта и да забави плащането на всички участници в проекта.

 

Но независимо от това какъв тип сграда строите, от решаващо значение е да знаете вида на собственика на проекта – дали проектът е частен, държавен или публичен. Това ще определи правилата за получаване на плащане, включително действията, които изпълнителите и доставчиците трябва да предприемат, ако плащането не постъпи.

 

Предстои Ви да строите нов дом. Ние сме строителна фирма, която оперира в следните градове – Разград, Русе, Шумен, Търговище и Варна! Не се колебайте да се свържете с нас.

Facebook
LinkedIn
Email
Twitter
Telegram
WhatsApp

Разледайте и другите ни публикации