Научноизследователска и развойна дейност

Строителната индустрия е един от най-силно замърсяващите околната среда отрасли. Консумацията на енергия и ресурси потребявана на годишна база в  строителството е 40% в световен мащаб. Това включва изграждането и разрушаването на сгради, от производството на строителните материали до тяхната преработка. Енергията необходима за изграждането на сградите, в които работим и живеем  е един от най-големите товари за икономиката и обществото като цяло.

Разбирайки необходимостта от по-устойчиви и по-добри методи и материали за строителство, ние от Воослей започнахме активна работа по тяхното разработване.
Нашият отдел за научно-развойна дейност (Research & Develop) работи усилено, за да осигури едно добро бъдеще за поколенията напред. С помощта на архитекти, химици и мениджъри направихме една голяма крачка към осъществяването на тази цел.

Ползите от „зеленото“ строителство са безспорни, ето някои от тях: